Dressa upp inför semesterresan

Det blir allt vanligare att skjuta upp hela eller en del av semestern till lite senare på året. I år har det dessutom varit så att väldigt många har varit tvingade att senarelägga semestern. Det[…]